Čo je posttraumatická stresová porucha (PTSD)? Príznaky a liečba

V poslednej dobe sa vo verejnom priestore veľa hovorí o posttraumatickej stresovej poruche, ktorá sa často dostavuje po nejakom veľmi vypätom životnom zážitku. Keďže môže pretrvávať veľmi dlhý čas, je dôležité sa ľuďom, ktorí posttraumatickou stresovou poruchou trpia, náležite venovať. Čo všetko by ste o nej mali vedieť?

Všetci vo svojom živote zažívame stres. Napríklad pri ceste do práce, keď stojíme v dopravnej zápche, ktorá sa odmieta akokoľvek pohnúť. Stres nám spôsobujú aj neurvalí zákazníci a nadriadení, alebo nepríjemní ľudia v našom okolí. Tento stres ale obvykle po malej chvíli odznie a nezanechá na nás žiadne vážnejšie následky.

Pri posttraumatickej stresovej poruche je to iné. Veľakrát ju vyvolá zážitok, ktorý určuje, či človek bude žiť, alebo zomrie. Tiež môže ísť o produkt dlhodobého zneužívania, násilia a ďalšieho spoločensky nežiaduceho správania. V neposlednom rade tak môžu ľudia reagovať na nepredvídateľné katastrofy. (Určite si spomínate na tornádo na Morave, že?)

Keďže sa o posttraumatickej stresovej poruche veľa hovorí, ale len málokto vie, čo ju môže vyvolať, alebo ako sa prejavuje, všetko dôležité si o nej povieme v nasledujúcich niekoľkých odsekoch.

Čo je PTSD?

Posttraumatická stresová porucha , alebo aj v skratke PTSD (post-traumatic stress disorder), je mentálna porucha, ktorú spúšťa nejaká traumatická životná skúsenosť . Ľudia s týmto problémom sa cítia oveľa viac ohrození a sú u nich silnejšie reakcie boj vs. útek. Veľakrát sa títo ľudia cítia v strese a ohrození aj v prípade, že sú v bezpečnom prostredí.

čo je ptsd prejavy

Ako sa prejavuje posttraumatická stresová porucha?

Posttraumatická stresová porucha má niekoľko typov prejavov. Z toho dôvodu by ľudia v okolí nemali očakávať, že sa obete vážnych trestných činov a pohrôm budú správať všetky rovnako.

Medzi možné príznaky patria:

 • Neustále prehrávanie problematickej situácie v hlave
 • Prienik nepríjemných spomienok do bežného života
 • Nočné mory o prežitej traume
 • Výrazný mentálny stres pri kontakte s udalosťou
 • Vyhýbanie sa ľuďom, miestam a ďalším veciam, ktoré by mohli s udalosťou akokoľvek súvisieť
 • Negatívne myšlienky o sebe samom
 • Pocit viny
 • Vytesnenie niektorých udalostí z pamäte

Posttraumatická stresová porucha u žien zvyčajne trvá dlhšiu dobu ako u mužov. Ženy bývajú depresívne a úzkostné a tiež môžu byť precitlivené na akúkoľvek pripomienku svojej traumy.

Najčastejšie príčiny PTSD

Posttraumatickú stresovú poruchu spúšťa celý rad úplne nečakaných a náročných životných situácií. Patrí sem napríklad účasť vo vojne av boji, znásilnenie, domáce násilie, prírodná katastrofa a podobne.

Ľudia môžu mať posttraumatickú stresovú poruchu aj z priameho ohrozenia života. V poslednej dobe sa čoraz častejšie hovorí aj o tom, že posttraumatickú stresovú poruchu môžu ženy získať aj kvôli nevhodnému a necitlivému zaobchádzaniu pri pôrode.

príčiny liečba ptsd

Liečba PTSD

Diagnostika PTSD nie je jednoduchá, pretože na ňu neexistuje žiadny jednotný test. S najväčšou pravdepodobnosťou vám ale lekári po jej stanovení navrhnú behaviorálnu terapiu , počas ktorej budete hovoriť s terapeutom, alebo s psychológom.

Pokiaľ je váš stav naozaj ťažký, môžete sa obrátiť aj na psychiatra. Nie kvôli tomu, aby vás zavrel do blázinca, ale kvôli tomu, aby vám predpísal antidepresíva , alebo iné upokojujúce lieky, ktoré vám pomôžu lepšie zvládať váš bežný život.

Istotu môžete získať aj tým, že začnete chodiť na kurzy sebaobrany a podobne. Svoje znalosti nemusíte nikdy použiť, ale budete vedieť, že pokiaľ by vás niekedy niečo ohrozovalo, budete si vedieť poradiť.

  Autorom článku je:
 • Bětka

  Jmenuji se Bětka a jsem zdravotní sestra se specializací na psychiatrickou péči a zároveň autorka tohoto blogu zaměřeného na boj s depresí. Má osobní cesta k porozumění a překonání depresivních stavů mě inspirovala k tomu, abych se podrobněji věnovala duševnímu zdraví.

  Moje zkušenost s depresí byla klíčovým momentem mého života. Nejenže mi poskytla hluboký vhled do výzev, kterým lidé s depresí čelí, ale také mě motivovala k tomu, abych se stala podporou pro ty, kteří procházejí podobnými situacemi.

  Jako zdravotní sestra na lůžkovém psychiatrickém oddělení se denně setkávám s pacienty trpícími různými formami duševních onemocnění. Tato práce mi umožňuje uplatnit můj odborný výcvik a empatii, abych poskytla kvalitní péči a podporu pacientům v jejich nejtěžších chvílích.

  Na tomto blogu sdílím své profesionální znalosti, osobní zkušenosti a praktické rady, abych podpořila každého, kdo se s depresí potýká. Věřím, že otevřený dialog a informovanost jsou klíčem k pochopení a překonání této nemoci.