Čo je to popôrodná depresia a ako s ňou bojovať?

Spoločnosť považuje tehotenstvo a pôrod nového človeka za radostnú udalosť. Takže je celkom ťažké verejne priznať, že to tak nemusí byť vždy. Niektoré ženy, nezávisle od toho, ako veľmi si dieťa priali, postihne popôrodné depresie. Keďže môže byť veľmi nebezpečná, je dobré vedieť, ako ju poznáte a čo sa s ňou dá robiť.

Hovorí sa, že žena má celých deväť mesiacov na to, aby sa zžila s novou rolou, ktorá od nej bude vyžadovať starostlivosť o novo narodeného tvora. Za normálnych okolností sa vyplavia hormóny , vďaka ktorým matka svoje dieťa (prakticky okamžite) miluje. Nebýva to tak ale vždy. Sú ženy, ktoré tehotenstvo (hoci chcené) negatívne zaskočia. U iných sa zase spustí hormonálna búrka, ktorá namiesto radosti spôsobí vážnu depresiu .

Pridajme k tomu ešte popôrodné zranenie (alebo dokonca traumu z pôrodu), vyčerpanie, sociálnu izoláciu a očakávania okolia, že matka automaticky vie, čo má s dieťaťom robiť a nešťastie je na svete. Namiesto radosti z novej životnej situácie sa môže u vás doma zabývať laktačná psychóza, alebo popôrodná depresia.

Keďže ide nielen o ženino zdravie, ale aj o život dieťaťa, je dôležité pred ňou nezatvárať oči a rozoznať, kedy je nutné bezodkladne volať pre pomoc.

popôrodná depresia príznaky

Čo je to popôrodná depresia

Ako už názov napovedá, popôrodná depresia prichádza v období po pôrode. Krátko po ňom (asi týždeň, alebo dva) môžu ženy vykazovať príznaky popôrodného blues . To zahŕňa vyčerpanie, pocity úzkosti a obavy, či novopečená matka novú situáciu zvládne. Obvykle sa ale tieto strachy rozplynú. Napríklad v dôsledku pomoci v rodine, alebo vplyvom toho, že si postupne osvojuje nové návyky.

Popôrodná depresia je ale niečo úplne iné. Ide o psychický problém, ktorý dosahuje oveľa väčšiu intenzitu a trvá dlhšiu dobu. Vyskytuje sa navyše nezávisle na tom, či je to ženino prvé dieťa, alebo už niekoľkokrát potomok v rade . V naozaj závažných prípadoch nie je matka schopná postarať sa o seba, ani o svoje bábätko. Občas môže situácia vygradovať až do ublíženia na zdraví, alebo (seba)vraždy.

Medzi jasné varovné príznaky patria:

 • Častý plač, zlosť, podráždenosť alebo úzkosť
 • Úplný nezáujem o jedlo
 • Nadmerná spavosť, alebo úplná absencia spánku
 • Problém s pamäťou
 • Pocit viny
 • Túžba po úteku
 • Uvažovanie o sebapoškodení alebo ublížení dieťaťu

Partneri niektorých žien si všimnú aj halucinácií , a rozprávanie scesty . Ženy sa môžu upnúť na náboženstvo, alebo na nejakú ezoterickú problematiku, ktorú prenášajú do každodenného života. (Dieťa je boh, alebo naopak pôvodca temných síl a podobne.) V takýchto prípadoch je extrémne dôležité okamžite konať.

príznaky popôrodnej depresie

Ako vzniká popôrodná depresia?

Lekárom nie je až do dnešnej doby vždy úplne jasné, aký má popôrodná depresia hlavný spúšťač. Pravdepodobne ide ale o kombináciu fyzických príčin a emočného stresu .

Zrejme najväčší podiel majú na celej veci hormóny, pod ktorých vládou je žena 9 mesiacov a ktorých hladiny krátko po pôrode veľmi strmo klesajú. Ďalší vplyv môže mať ochorenie štítnej žľazy, spánková deprivácia, nevhodná strava, nedostatok podpory, úmrtie v rodine (alebo iná čerstvo traumatická udalosť), sociálna izolácia a podobne.

Ako dlho trvá?

Dĺžka popôrodnej depresie nie je jasne ohraničená. Všetko závisí od mnohých faktorov. Napríklad na jej závažnosti, alebo na tom, ako rýchlo sa dostalo žene pomôcť. Veľa v tomto ohľade zvedie aj okolie, ktoré by nemalo ženiny problémy bagatelizovať, ale malo by jej aktívne pomôcť situáciu zvládnuť.

liečba popôrodnej depresie

Liečba popôrodnej depresie

Pokiaľ je popôrodná depresia naozaj vážna, nezaobíde sa bez podávania antidepresív . To ale môže mať na ženu mnoho nečakaných vedľajších účinkov. Môže byť unavená, môže mať závraty alebo úplne stratí záujem o zdravý sexuálny život. Tiež je dosť dobre možné, že bude musieť prestať dojčiť.

Ďalším krokom k vymaneniu sa z kruhu je terapia , počas ktorej sa psychológ, alebo psychiater zameria na rozbor ženiny situácie a pocitov. Vďaka spoločným rozhovorom sa môže matka pozrieť na celú vec z inej perspektívy, alebo nájsť riešenie, ktoré jej pomôže jej situácii trochu lepšie zvládať. Posledným bodom tohto trojlístka je dôkladná starostlivosť o seba . Žena potrebuje kvalitnú stravu, dostatok spánku a čas, ktorý bude môcť stráviť iba sama so sebou. Čo bude vyžadovať, aby sa do starostlivosti o dieťa viac zapojil partner a širšia rodina.

Prevencia a ako sa na ňu pripraviť

Popôrodnej depresii sa nedá nijako zabrániť. Zvlášť, ak už žena popôrodnú depresiu niekedy zažila, alebo má ochorenie depresií v rodine. Aj napriek tomu však existuje niekoľko vecí, ktoré pre ňu môžete urobiť.

Ide o:

 • Podporu počas tehotenstva aj po ňom (nie každá žena je zo svojho stavu výhradne len nadšená)
 • Podanie pomocnej ruky, ak je to potrebné (nie vždy má nová matka čas na plnenie svojich osobných potrieb)
 • Vyhľadanie odbornej pomoci, pokiaľ toho žena nie je schopná

Najbližšie by tiež mali dávať pozor na to, ako sa žena stravuje a či pravidelne spí a aspoň trochu cvičí. Kľúčový je pre ženu aj čas, ktorý môže stráviť len sama so sebou a robením toho, čo ju napĺňa pozitívnymi pocitmi. To súvisí aj s tým, že má čas na stretávanie sa s ľuďmi, ktorí sú jej blízki.

 • Bětka

  Jmenuji se Bětka a jsem zdravotní sestra se specializací na psychiatrickou péči a zároveň autorka tohoto blogu zaměřeného na boj s depresí. Má osobní cesta k porozumění a překonání depresivních stavů mě inspirovala k tomu, abych se podrobněji věnovala duševnímu zdraví.

  Moje zkušenost s depresí byla klíčovým momentem mého života. Nejenže mi poskytla hluboký vhled do výzev, kterým lidé s depresí čelí, ale také mě motivovala k tomu, abych se stala podporou pro ty, kteří procházejí podobnými situacemi.

  Jako zdravotní sestra na lůžkovém psychiatrickém oddělení se denně setkávám s pacienty trpícími různými formami duševních onemocnění. Tato práce mi umožňuje uplatnit můj odborný výcvik a empatii, abych poskytla kvalitní péči a podporu pacientům v jejich nejtěžších chvílích.

  Na tomto blogu sdílím své profesionální znalosti, osobní zkušenosti a praktické rady, abych podpořila každého, kdo se s depresí potýká. Věřím, že otevřený dialog a informovanost jsou klíčem k pochopení a překonání této nemoci.