Ako sa prejavuje agresivita a aké sú jej najčastejšie príčiny

Agresívne správanie nemá nikto rád. V jeho priebehu môže dochádzať k potýčkam, škodám na majetku a občas dokonca aj k ujmám na zdraví. Môže ale človek agresívne správanie nejako ovplyvniť? A ak áno, ako sa dá agresivita riešiť?

Agresívne správanie je také, ktoré ostatným spôsobuje škody na majetku, či na zdraví. Niekedy môže mať nenápadnú podobu, pretože môže prebiehať len na slovnej úrovni . Tiež ale existuje úplne zjavná agresivita, počas ktorej býva prítomné deštruktívne a násilné správanie .

Agresívny jedinec môže svojím správaním spôsobovať rozpad medziľudských vzťahov . Nie vždy ale za neho môže človek sám.

Ako sa agresivita prejavuje? Čo môže byť v jej pozadí? A dá sa s ňou nejako vysporiadať?

agresivita prejavy

Najčastejšie prejavy agresivity

Človek nemusí byť psychicky chorý, aby sa mohol dopúšťať agresívneho konania. Faktom je, že agresívne (hoci treba len slovne) sme občas niekedy všetci.

Pasívna agresivita

Určite to poznáte. Niečo sa stalo, začnete sa správať odťažito a nemáte chuť s previnilcom hovoriť a keď sa vás spýta, či sa niečo stalo, tak mu odpoviete, že je všetko v poriadku. Aj keď je úplne zjavné, že nič v poriadku nie je. Poznávate sa? Ak áno, potom sa dopúšťate pasívne agresívneho konania .

Znakom pasívnej agresivity je tiež to, že si neustále hľadáte rôzne výhovorky, aby ste sa nemuseli s niekým stretnúť a oznámiť mu svoje antipatie priamo. Pasívna agresia môže zahŕňať aj výčitky, iróniu (no, ty si tak šikovný/šikovná!) atď.

pasívna agresivita
agresivita v opitosti

Agresivita v opitosti

Ďalším javom, s ktorým sa môžeme v spoločnosti stretnúť, je agresivita v opitosti . (Určite poznáte pohľad na rozbité fľaše na ulici a na prevrátené popolnice.)

U alkoholu je problém v tom, že otupuje naše zmysly a núti nás k tomu, aby sme vo svojom jednaní zaobchádzali ďalej . Aj za spoločensky akceptovateľné hranice. Z toho dôvodu je dôležité, aby ľudia, ktorí sú v opitosti agresívni, nekonzumovali alkohol. Prípadne by mali mať so sebou niekoho, kto ich včas odvedie domov.

Aké sú jej príčiny?

Bohužiaľ, so zisťovaním koreňov agresivity to nebýva také jednoduché. Nie vždy totiž môže človek jej spúšťač ovplyvniť. Zvlášť, pokiaľ vychádza z nejakého ochorenia.

Medzi potenciálne príčiny agresivity patria:

 • Rodinné zázemie
 • Fyzické zdravie
 • Psychické zdravie
 • Kvalita vzťahov s ostatnými ľuďmi
 • Pracovné prostredie
 • Prostredie v škole
 • Socioekonomické faktory (nezamestnanosť, chudoba…)
 • Životné skúsenosti (trauma…)
 • Osobnostné rysy každého človeka

Pre človeka, ktorý pochádza zo zlého prostredia, alebo nie je v živote z rôznych dôvodov úspešný, je extrémne dôležité, aby sa ním niekto zaoberal . Nedá sa očakávať, že sa človek upokojí, keď nevie, z čoho bude nažive, nedokáže uspieť v práci, v škole, v medziľudských vzťahoch a podobne. Z toho dôvodu je dôležité ku každému pristupovať individuálne, vypočuť si jeho životný príbeh a ponúknuť mu pomocnú ruku.

agresivita-príčiny

Schizofrénia a agresivita

Ako už bolo povedané, problém s agresivitou môže vychádzať z psychického ochorenia. Medzi tie patrí napríklad schizofrénia . Schizofrénia sa môže prejavovať nedostatkom potešenia, problémovou rečou, problémami s bežnými aktivitami, halucináciami, dezilúziami a agresivitou.

Schizofrenik môže byť agresívne, keď sa stretáva so svojimi vnútornými démonmi, ktoré môžu vyvolávať halucinácie . V takej chvíli môže dokonca niekomu ublížiť. Z toho dôvodu by schizofrenici nemali vysádzať lieky. Tiež by mali pravidelne dochádzať k špecialistovi.

Ako riešiť a zvládať agresivitu?

Keby to bolo jednoduché, svet bol krásnym miestom pre život. To ale neznamená, že by sme sa o to mali prestať snažiť.

V prvom rade je dôležité viesť s agresívnym človekom dialóg . Je potrebné mu ukázať, že ho za jeho správanie neodsudzujete. Naopak dokážete do určitej miery chápať, že sa mu v živote stalo niečo zlé, na čo reaguje práve agresívnym správaním. Je ale nutné mu povedať, že toto nie je východisko z jeho problému a že si týmto spôsobom ubližuje. (Samozrejme, nemožno tak rokovať s každým. Hlavne nie s niekým, kto je silne opitý, alebo vykazuje znaky schizofrénie.)

Pokiaľ máte s agresiou problémy vy osobne, skúste:

 • Zistiť, čo vám vadí a čo vo vás vzbudzuje agresívne správanie
 • Zistiť, či vám hnev nemôže byť v niečom prospešný (napríklad vás motivuje odísť z násilného vzťahu)
 • Sa naučiť rozoznávať príchod agresívneho správania
 • Urobiť krok dozadu (bežte na prechádzku, do inej miestnosti…)
 • Si pohovoriť s niekým, komu veríte
 • Aktívny pohyb
 • Sa zamyslieť nad tým, na čo myslíte
 • Začať robiť niečo iné
 • Relaxovať
 • Objavovať svoje vnútorné pocity
 • Mať po ruke krabičku poslednej záchrany (žuvačky, čokoláda, antistresový balónik …)
ako riešiť a zvládať agresivitu schizofrénie

Ak cítite, že vás váš problém s agresivitou presahuje, nie je chyba vyhľadať pomoc odborníka . Ten vám môže pomôcť sa vo vašej situácii lepšie zorientovať a nacvičí s vami techniky, ktoré vám pomôžu agresívnemu správaniu včas predchádzať.

V prípade miernejších problémov, ktoré nesúvisia s nepriaznivým zdravotným stavom, môžete vyskúšať dlhodobé užívanie doplnkov stravy na zlú náladu .

  Autorom článku je:
 • Bětka

  Jmenuji se Bětka a jsem zdravotní sestra se specializací na psychiatrickou péči a zároveň autorka tohoto blogu zaměřeného na boj s depresí. Má osobní cesta k porozumění a překonání depresivních stavů mě inspirovala k tomu, abych se podrobněji věnovala duševnímu zdraví.

  Moje zkušenost s depresí byla klíčovým momentem mého života. Nejenže mi poskytla hluboký vhled do výzev, kterým lidé s depresí čelí, ale také mě motivovala k tomu, abych se stala podporou pro ty, kteří procházejí podobnými situacemi.

  Jako zdravotní sestra na lůžkovém psychiatrickém oddělení se denně setkávám s pacienty trpícími různými formami duševních onemocnění. Tato práce mi umožňuje uplatnit můj odborný výcvik a empatii, abych poskytla kvalitní péči a podporu pacientům v jejich nejtěžších chvílích.

  Na tomto blogu sdílím své profesionální znalosti, osobní zkušenosti a praktické rady, abych podpořila každého, kdo se s depresí potýká. Věřím, že otevřený dialog a informovanost jsou klíčem k pochopení a překonání této nemoci.