Čo to je rozdvojená osobnosť: Príznaky a liečba

Poznáte zo svojho okolia niekoho, kto sa chová každú chvíľu inak a vy mu občas v žarte poviete, že má rozdvojenú osobnosť? Aj keď to možno vyzerá zábavne, v niektorých prípadoch je za tento jav zodpovedná choroba zvaná schizofrénia. Ako človeka, ktorý jej trpí, spoznáte? A dá sa rozdvojená osobnosť nejako liečiť?

Osobnosť je to, kým sme. Keďže každý z nás je na svete sám za seba, máme osobnosť len jednu. Niektorí ľudia ale majú osobnosti dve. A ďalšie majú osobností dokonca ešte viac. V takom prípade hovoríme o poruche, ktorú treba správne diagnostikovať a liečiť. Až potom má pacient šancu žiť sám za seba, bez akýchkoľvek príveskov.

Čo je to rozdvojená osobnosť?

Človek s rozdvojenou osobnosťou trpí vážnou poruchou, počas ktorej v jeho tele prebýva viac ako jedna osobnosť . Pomerne často každá z nich vykazuje veľmi jasné rozdiely , vďaka ktorým je možné identifikovať, aká osobnosť má nad telom v danú dobu nadvládu.

Zaujímavosťou je, že človek s rozdvojenou osobnosťou si môže prítomnosť ďalších osobností uvedomovať a môže ich mať dokonca pomenované. Originálna osobnosť potom môže byť v porovnaní s ďalšími osobnosťami skôr pasívna.

čo je rozdvojená osobnosť príznaky

Najčastejšie príznaky

Ďalšie osobnosti sú pre človeka s rozdvojenou osobnosťou skutočnými bytosťami, ktoré majú svoje meno, vek, pohlavie, slovník a spomienky. Každá osobnosť navyše môže podliehať iným typom nálad .

Medzi ďalšie príznaky patria:

 • Niekoľko od seba jasne oddelených identít
 • Zjavná zmena vnímania pacientovho seba samého
 • Častá strata pamäte
 • Odlišné gestá, slovník…
 • Strata časového rámca
 • Amnézia
 • Porucha spánku
 • Depersonalizácia

Pre osoby s poruchou osobnosti je pomerne typické aj sebapoškodzovanie , ktoré môže vyústiť až do pokusov o samovraždu .

Test rozdvojenej osobnosti

Než sa podarí rozdvojenú osobnosť správne diagnostikovať, môže to zabrať celkom veľa času. Čiastočne to môže byť kvôli tomu, že lekári musia človeka s rozdvojenou osobnosťou najprv dlhšiu dobu sledovať.

Cieľom pozorovania je poznanie ďalších osobností a pochopenie toho, aké majú na osobnosť pacienta dopady. Rozdvojená osobnosť navyše môže súvisieť s ďalšími psychickými poruchami , takže je v záujme všetkých, aby diagnóza prebehla dôkladne a správne.

test rozdvojenej osobnosti

Liečba rozdvojenej osobnosti

V súčasnej dobe neexistuje žiadny konkrétny spôsob liečby rozdvojenej osobnosti. Lekári teda pristupujú ku všetkým prípadom individuálne. Obvykle ale prichádza na scénu psychoterapie a užívania liekov .

Psychoterapia je pre pacientov s rozdvojenou osobnosťou prospešná, pretože používa techniky, ktoré môžu viesť k akceptovaniu skutočnosti. Tiež môže viesť k lepšiemu pochopeniu toho , čo spúšťa zmenu osobností , alebo v vznik nových . Odborníci môžu tiež pracovať na tom, aby sa začala viac presadzovať pacientova originálna osobnosť, ktorá je celkom často v pozadí. V neposlednom rade môže psychoterapia prispieť k redukcii posttraumatických skúseností.

rozdvojená osobnosť liečba

Keďže pacienti s rozdvojenou osobnosťou môžu neprimerane reagovať na stres a ďalšie negatívne udalosti v ich živote, môžu sa uplatňovať ďalšie druhy terapie, ktoré ich naučia lepšie pracovať so stresovou záťažou. Súčasťou takejto terapie môže byť aj lepšie napojenie na seba samého .

Čo sa týka liekov, žiadne konkrétne na rozdvojenú osobnosť neexistujú. Dá sa ale predpokladať, že ich lekári budú voliť v závislosti od toho, či pacient netrpí ďalšími pridruženými poruchami.

V neposlednom rade si treba uvedomiť, že ľudia za svoju psychickú poruchu nemôžu. Aby mohli žiť plnohodnotný život, potrebujú liečbu. Keďže si svoju poruchu nevybrali, nie je vhodné ich kvôli tomu napádať, alebo ich za to nejako odsudzovať.

Pomôcť ale občas potrebujú aj inak zdraví ľudia. Pokiaľ sa cítite dlhodobo na dne, je vhodné vyhľadať pomoc psychoterapeuta, psychológa či (v ťažkých prípadoch) psychiatra. Tiež môžete vyskúšať dlhodobé užívanie doplnkov stravy s bylinkami na zlú náladu.

  Autorom článku je:
 • Bětka

  Jmenuji se Bětka a jsem zdravotní sestra se specializací na psychiatrickou péči a zároveň autorka tohoto blogu zaměřeného na boj s depresí. Má osobní cesta k porozumění a překonání depresivních stavů mě inspirovala k tomu, abych se podrobněji věnovala duševnímu zdraví.

  Moje zkušenost s depresí byla klíčovým momentem mého života. Nejenže mi poskytla hluboký vhled do výzev, kterým lidé s depresí čelí, ale také mě motivovala k tomu, abych se stala podporou pro ty, kteří procházejí podobnými situacemi.

  Jako zdravotní sestra na lůžkovém psychiatrickém oddělení se denně setkávám s pacienty trpícími různými formami duševních onemocnění. Tato práce mi umožňuje uplatnit můj odborný výcvik a empatii, abych poskytla kvalitní péči a podporu pacientům v jejich nejtěžších chvílích.

  Na tomto blogu sdílím své profesionální znalosti, osobní zkušenosti a praktické rady, abych podpořila každého, kdo se s depresí potýká. Věřím, že otevřený dialog a informovanost jsou klíčem k pochopení a překonání této nemoci.