Čo je to bipolárna porucha: Príznaky a liečba

Bipolárna porucha má mnoho mien. Na prvý pohľad ale nemusí byť jasné, že ňou niekto trpí, pretože sa u neho môžu striedať obdobia depresie a mánie, kvôli ktorým vyzerajú ľudia celkom normálne. Ako spoznať bipolárnu poruchu? A ako sa postupuje pri jej liečbe?

Bipolárna afektívna porucha, manické depresie, maniodepresia alebo maniodepresívna psychóza. To všetko sú názvy jedného zdravotného problému, ktorý významne ovplyvňuje psychický stav človeka, ktorý ním trpí.

Ako už bolo povedané v úvode, chorý zažíva stavy mánie a stavy depresie , takže pre neho samotného, ale aj pre jeho okolie, nemusí byť vôbec ľahké rozpoznať, že s ním nie je niečo v poriadku. Bipolárna porucha má navyše u mužov a žien trochu iný priebeh, takže ženy, ktoré sa snažia prísť svojej situácii na kĺb, sa nemusia v tradičných príznakoch tak jednoducho spoznať.

Čo všetko by ste mali vedieť o bipolárnej afektívnej poruche? Na to podstatné sa zameriame nižšie.

Čo znamená bipolárna porucha?

Aj keď má bipolárna porucha mnoho mien, ktoré označujú ten istý problém, v súčasnej dobe sa ustupuje od označenia, že ide o psychózu alebo o chorobu. Namiesto toho sa dnes častejšie používa jemnejší termín „porucha“. V porovnaní s niektorými inými zdravotnými problémami sa ľudia s bipolárnou poruchou v až 50% prípadov pokúsia o samovraždu. (Keďže je ich údajne až 20 % úspešných, blízke okolie takého človeka by ho malo pozorne sledovať a byť mu v ťažkých chvíľach oporou.)

čo je bipolárna porucha príznaky prejavy

Jej príznaky a prejavy

Ako už bolo povedané, depresívne obdobie strieda obdobie mánie, kedy sa človek zdá byť veselý, energický a nepremožiteľný. V takej chvíli má navyše väčšie sklony k rizikovému a hazardnému správaniu. (Užívanie drog, nechránený sex, gambling…)

Ďalej sa môžeme stretnúť s:

V priebehu depresívnej epizódy potom môžeme zaznamenať:

 • Smútok, bezmocnosť a ďalšie prejavy negácie a smútku
 • Nedostatok energie
 • Nezáujem o obľúbené aktivity
 • Nedostatok spánku, alebo naopak jeho nadmerné množstvo
 • Problematickú koncentráciu a pamäť
 • Zmienky o smrti a samovražde
 • Zmenu stravovacích návykov a odchýlenie od normálnej váhy

Čo sa týka rozdielov medzi ženami a mužmi, u žien býva maniodepresia diagnostikovaná až v neskorších rokoch života. (V porovnaní s mužmi.) Niektoré môžu prvé príznaky zaznamenať v tehotenstve a po pôrode. Ich príznaky mánie navyše bývajú obvykle miernejšie ako u mužov, majú viac depresívnych epizód a tiež častejšie prechádzajú relapsom. (Čo môže súvisieť s menej stabilnou hladinou hormónov.)

Dedičnosť bipolárnej poruchy

Bipolárna porucha môže byť dedičná, pokiaľ totiž máte niekoho v rodine, kto bipolárnou poruchou trpel, existuje zvýšené riziko, že by mohla postihnúť aj vás. Nie vždy je to ale pravidlom, pretože veľa ľudí má takého človeka v rodine, ale sami žiadne problémy nemajú. Najväčšie riziko hrozí u priamych príbuzných (teda vo vzťahu rodičov a detí). Nejedná sa ale o jediný faktor, ktorý by mohol hrať pri rozvoji bipolárnej poruchy rolu.

bipolárna porucha dedičnosť liečba

Liečba bipolárnej poruchy

Liečbe bipolárnej poruchy obvykle predchádza diagnostika, na ktorú sa špecializuje psychiater. Ten je zároveň jediným špecialistom na psychické zdravie, ktorý má právomoc predpisovať antidepresíva . Nemusíte sa teda báť, že návšteva psychiatra automaticky znamená pobyt v psychiatrickej liečebni. (To snáď len v prípade, že sa pokúsite o samovraždu. V takom prípade ide o nutné opatrenie.)

Okrem antidepresív sa často odporúča aj psychoterapia, ktorá môže pomôcť tomu, že rozpletiete príčinu vašich problémov a naučíte sa ich správne ovládať. Chce to ale čas, takže nečakajte, že sa dočkáte nejakej zmeny už po prvom sedení. Niekedy to môže trvať mesiace, alebo dokonca roky.

V prípade, že vaše chmáry nie sú až tak vážne, môžete vyskúšať dlhodobé užívanie doplnkov stravy s ašvagandou, ktoré podporujú relaxáciu, uvoľnenie od stresu a úzkosti , a ktoré podporujú pokojný nočný spánok .

  Autorom článku je:
 • Bětka

  Jmenuji se Bětka a jsem zdravotní sestra se specializací na psychiatrickou péči a zároveň autorka tohoto blogu zaměřeného na boj s depresí. Má osobní cesta k porozumění a překonání depresivních stavů mě inspirovala k tomu, abych se podrobněji věnovala duševnímu zdraví.

  Moje zkušenost s depresí byla klíčovým momentem mého života. Nejenže mi poskytla hluboký vhled do výzev, kterým lidé s depresí čelí, ale také mě motivovala k tomu, abych se stala podporou pro ty, kteří procházejí podobnými situacemi.

  Jako zdravotní sestra na lůžkovém psychiatrickém oddělení se denně setkávám s pacienty trpícími různými formami duševních onemocnění. Tato práce mi umožňuje uplatnit můj odborný výcvik a empatii, abych poskytla kvalitní péči a podporu pacientům v jejich nejtěžších chvílích.

  Na tomto blogu sdílím své profesionální znalosti, osobní zkušenosti a praktické rady, abych podpořila každého, kdo se s depresí potýká. Věřím, že otevřený dialog a informovanost jsou klíčem k pochopení a překonání této nemoci.